A tak sme sa ocitli na dedine. Ja, mestské dieťa s predpokladmi žiť kdekoľvek a s túžbami žiť všade inde, len nie na vidieku. S detstvom a mladosťou prežitou s rodičmi na chalupe bez vody, s nočnými návštevami kadibudky za doprovodu hulákajúcej lesnej zveri. Sťahovanie prebiehalo niekoľko dní.